மகிழ்ச்சியான குடும்பம் அமைய விட்டுக்கொடுத்து அநுசரிக்கவேண்டுயது பெரிதும் கணவனே ! மனைவியே !

Event details

  • Sunday | June 16, 2019
  • 6:00 PM - 8:00 PM
  • Carmel Ministries, 103, Bricklin Road, Purasawalkam, Chennai - 6000007
  • 9944222022

VIZHIPUNARVU PATTIMANRAM (Awareness Tamil Debate) Magichiyana Kudumbam Amainthida Vittukoduthu Anusarikavendiyadhu Perithum KANAVANE! MANAIVIYE!

மகிழ்ச்சியான குடும்பம் அமைய விட்டுக்கொடுத்து அநுசரிக்கவேண்டுயது பெரிதும் கணவனே ! மனைவியே !

Come and be blessed !

Watch our live program @ https://carmelministries.in/live/

Share with